Vima Vård & Omsorg 


Vi erbjuder kvalitativ hemtjänst och omsorg för att möta dina behov!


Om oss


Vima Vård & Omsorg är ett familjeföretag i Stockholm som arbetar med trygghet och kvalitet.


Vi specialiserar oss på att ordna en trygg hemtjänst med en kontaktperson som talar samma språk som dig och där du kan känna dig väl omhändertagen.


Hos oss så kommer du alltid att bemötas med respekt, värdighet och professionalitet, då detta är våra värdeord.


På Vima Vård & Omsorg är det viktigt för oss att du som kund får vara delaktig i planeringen av insatserna, så att du får det bästa stödet samt dina behov och önskemål uppfyllda.


Vi vill ha så låg personalomsättning som möjligt så att personalkontinueliteten och tryggheten med att känna igen sin omvårdnadspersonal ökar.

För utförandet av arbetsuppgifterna skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.


Vår vision är att vara i framkant när det gäller kvalitet och service. Där vår verksamhet kännetecknas av värdighet, medmänsklighet och respekt för individens självbestämmande och integritet.  


Vi arbetar med kvaliteten i verksamheten som skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd hur det systematiska kvalitetsarbetet skall bedrivas (SOSFS 2011:9).


Utifrån dessa föreskrifter och allmänna råd har ett kvalitetsledningssystem utformats för vår verksamhet.

Ett kvalitetsledningssystem innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning.En topprankad verksamhetsledning


Din vård & omsorg är viktig för oss, vi är kompetenta och har över 30 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och hemtjänst.


Verksamhetsansvarige

har en bred kunskap och lång erfarenhet inom vård och omsorg, både inom privat- och kommunal regi. 


I Vima vård & Omsorgs styrelse har vi en yrkesverksam läkare med över 20 års erfarenhet.


Vima har utbildade undersköterskor med lång erfarenhet inom hemtjänst och vård & omsorg.

Våra medarbetare är specialiserade på demensvård.

 

Social Hållbarhet

 

Vima bidrar och arbetar systematiskt för både kunderna & medarbetarnas rätt till lika värde står i centrum.


Detta för att göra Vima till ett öppet och inkluderande företag där samtliga har inflytande, är delaktiga och samverkar till en social hållbarhet.

Mångfald


Vima gör satsningar för att hitta de mest kompetenta medarbetarna oavsett ålder, kön och etnicitet för att kunna erbjuda personal som talar ditt språk eller lagar din kulturella matlagning.


Detta är även en del av Vimas satsning inom social hållbarhet.


Våra Tjänster


Tjänster

I Vima Vård & Omsorg erbjuder vi allt från:


  • Hemtjänst
  • Måltidshjälp
  • Ledsagning
  • Städning
  • Tvätthantering
  • Inköp
  • Hygien 


Samt kvälls- och nattinsatser så att du ska kunna bo kvar hemma så länge du önskar.


Förutom detta erbjuder vi även hushållsnära tjänster:


  • Fönsterputs
  • Grovstädning
  • Trädgårdssysslor


Hembesök

När du väljer Vima Vård & Omsorg som utförare av hemtjänst, bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål.


Allt dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att omsorgen blir på det sättet du önskar.


Språk

Vi är flerspråkiga och kan tala ditt språk. Vår personal talar engelska, franska, italienska, arabiska, persiska, finska, kurdiska(Sorani och Kurmanji), polska, ryska, turkiska, Bengali, somaliska, dari och Tigrinska. 

Vi har även personal med specialkompetens inom teckenspråk.


Kontaktman

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din kontaktman och kommer att vara den person som i första hand utför insatserna hemma hos dig.


Kontaktmannen har extra ansvar för dig vilket bidrar till en kontinuitet och trygghet om du har några frågor.

Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktman går det bra att byta.


Vart finns vi?

Vima Vård & Omsorg driver privat hemtjänst och erbjuder tjänster på många orter och i många städer runt om i landet.


Munhälsa

Vår inriktning på munhälsa

Vi har även en inriktning på munhälsa för att kunna erbjuda dig ett värdigare liv med bättre livskvalitet.


Att känna glädje genom att kunna njuta av sin måltid har stor betydelse för vardagen.


Vi har ett förebyggande arbetssätt som skapar ett långsiktigt värde för våra kunders tandhälsa och välmående.


Vi engagerar oss för våra kunders räkning och kontrollerar tandstatus för att kunna hjälp till med tidsbokningar eller påminnelse om tandvård. 

Så här hanterar

Vima Vård & Omsorg

basalhygien

1. Bara friska medarbetare får jobba

Så fort en medarbetare uppvisar symptom såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber, ska personen stanna hemma tills hon/han varit symtomfri i två dagar. 


2. Fokus på hygienrutiner

Våra medarbetare håller god handhygien och använder handdesinfektion, handskar och engångsplastförkläden med mera på ett korrekt sätt.


3. Har ni tillräckligt med skyddsutrustning?

Vima Vård & Omsorg har tillgång till den skyddsutrustning inklusive munskydd och handskar som krävs för att medarbetarna ska kunna utföra vård- och omsorg enligt riktlinjer och rekommendationer.

God handhygien är den allra viktigaste delen i ett smittförebyggande arbete.


4. Vid introduktion av nya medarbetare ska dessa genomgå webutbildning "Basala hygienrutiner" som erbjuds av Region Stockholm.


Hur går det till att bli kund?

01

Du ansöker till kommunen


Du upplever att de vanligaste hushållssysslorna är mer krävande, och för att få vardagen att fungera, kontaktar du din kommun för att få hjälp.

04

När du väl bestämt dig så kontaktar du oss


Vi gör ett hembesök där vi presenterar vilka  vi är och vilka tjänster vi kan erbjuda dig som kund.

02

En biståndshandläggare på kommunen bokar ett hembesök


Vid hembesöket går man igenom dina behov och vilken hjälp du behöver i hemmet.

05

Efter besöket kontaktar du som kund din biståndshandläggare


Du meddelar att du valt Vima Vård & Omsorg och kommunens biståndshandläggare gör ett beslut som skickas till oss för att starta upp planeringen av dina insatser i hemmet.

03

Du får en katalog med information om vilka företag som kan hjälpa dig


Det kan vara svårt att avgöra vem som kan ge dig bästa hjälpen. Du väljer därför Vima Vård & Omsorg eftersom vi uppfyller dina önskemål.

06

Välkommen som kund!


Under besöket går vi igenom vilka behov och önskemål du har och utifrån det upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, du får en kontaktperson som du kontinuerligt träffar och nu är du i trygga händer hos oss!

Nyheter 

2023-02-01 - Vima vård & Omsorg är verksamma i Nynäshamn kommun


2022-12-01 - Vima Vård & Omsorg är verksamma i Stockholm Stad


2022-07-01   -   Vima Vård & Omsorg är verksamma i Haninge Kommun